banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo

V/v: Trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Thông báo

V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017

Thông báo

V/v: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định nhiệm kỳ III (2018 - 2022)

Trang 1/1 - Tổng số 6 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com