banner
Ngày: 21/04/2018

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018 - 2022)

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com