banner

Quan hệ cổ đông

Thông báo số 43/CV-DMNĐ

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sản phẩm mới

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com