banner

Quan hệ cổ đông

Công văn số 4932/UBCK_GSDC

V/v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty

Công bố thông tin

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Khanh để nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Thông báo

V/v: Xin gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty

Thông báo

V/v: Chi trả cổ tức năm 2018

Công bố thông tin

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Báo cáo

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với cùng kỳ năm trước

Trang 1/10 - Tổng số 141 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com