banner

Quan hệ cổ đông

Quyết định

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quyết định

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội 

Thông báo

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế biến động so với cùng kỳ năm trước

Công bố thông tin

V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Tổng công ty

Công bố thông tin

V/v: Khuyết thành viên HĐQT

Trang 1/11 - Tổng số 153 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com