banner

Quan hệ cổ đông

Thông báo

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị

V/v: Giảm vốn điều lệ và giao đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

Công văn số 7139/UBCK-GSĐC

V/v: Gia hạn thời hạn công bố BCTC của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Chuyển đổi Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định thành Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

Quyết định số 63/QĐ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Bán hết vốn cổ phần của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty CP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định

Quyết định số 56/QĐ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP May 5 - Dệt May Nam Định

Thông báo

V/v: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Quyết định

V/v: Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trang 1/8 - Tổng số 113 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
(0228) 3849 586 - 3849 542
natexco.nd@gmail.com