banner

Quan hệ cổ đông

Thông báo

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

Nghị quyết HĐQT

V/v: Tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty, đămh ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Công bố thông tin

V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Công bố thông tin

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định

Công bố thông tin

V/v: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng công ty: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin

V/v: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin

V/v: thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công bố thông tin bất thường

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Trang 1/18 - Tổng số 267 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com