banner

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

V/v: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng công ty: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin

V/v: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin

V/v: thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công bố thông tin bất thường

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Công bố thông tin

V/v: Ký hợp đồng cung ứng dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ 6 tháng và hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm kết thúc

Công bố thông tin bất thường

V/v: Hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Tông công ty CP Dệt May Nam Định

Trang 5/22 - Tổng số 323 bài viết First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com