banner

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Khanh để nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Thông báo

V/v: Xin gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty

Thông báo

V/v: Chi trả cổ tức năm 2018

Công bố thông tin

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Báo cáo

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế tăng giảm so với cùng kỳ năm trước

Thông báo

V/v: Bổ sung và sửa đổi một số tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các Tờ trình

V/v: - Xin phê duyệt BCTC năm 2018;

       - Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và trích lập các quỹ;

       - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC;

       - Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Trang 6/14 - Tổng số 210 bài viết First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com