banner

Quan hệ cổ đông

Công văn số 2492/UBCK-GSĐC

V/v: Đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Công văn số 2491/UBCK-GSĐC

V/v: Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

Báo cáo

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tự lập và BCTC sau kiểm toán của BCTC hợp nhất năm 2019

Báo cáo

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tự lập và BCTC sau kiểm toán

Công văn số 36/CV-DMNĐ

V/v: Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Thông báo

V/v: Chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Quyết định

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quyết định

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội 

Thông báo

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế biến động so với cùng kỳ năm trước

Trang 11/21 - Tổng số 314 bài viết First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com