banner

Văn bản pháp quy

Quyết định 86/2010/QĐ-TTg

V/v: Ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời

Quyết định 4108/QĐ-UBND

V/v: Phê duyệt cấp phép đầu tư dự án "Di dời Công ty Dệt Nam Định"

Quyết định 3812/QĐ-BCN

V/v: Phê duyệt dự án đầu tư di dời Công ty Dệt Nam Định

Thông tư 1734/TTg-CN

V/v: Cho phép thực hiện dự án di dời Công ty Dệt Nam Định

Trang 1/1 - Tổng số 7 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com