banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng công ty 

Công bố thông tin

V/v: Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu TV.HĐQT; TV.BKS Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Thông báo

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Trang 1/1 - Tổng số 9 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com