banner

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo số 22/CV-DMNĐ ngày 10/3/2022

Thay thế cho Thông báo số 21/CV-DMNĐ ngày 09/3/2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-DMNĐ ngày 10/3/2022

Thay thế cho Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-DMNĐ ngày 04/3/2022

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trang 1/1 - Tổng số 9 bài viết 1 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com