banner
Vải nhuộm màu

Vải nhuộm màu

Mã:

Được nhuộm bằng các loại thuốc nhuộm nhập khẩu màu sắc tươi sáng, độ bền màu cao.

 

 

MẶT HÀNG

CẤU TRÚC THÀNH PHẨM

KHỔ

NGUYÊN LIỆU

TACRON

120*90/PE40*PE40

115

100% polyester

KATE CLC

110*70/TC45*TC45

115-150

T/C 65/35

KATE MĐV

120*76/TC45*TC45

115-150

T/C 65/35

KATE MĐC

140*76/TC45*TC45

150

T/C 65/35

T/C OXFORD

71*64/TC45/2*TC45/2

145

T/C 65/35

SIMILI

106*48/TCD20*TCD20

150

T/C 65/35

CVC MĐC

140*72/CVC45*CVC45

150

T/C 40/60

CVC DOBBY

146*78/CVC45*CVC45

150

T/C 40/60

T/C OXFORD

120*66/TC45*TR45/2

145

T/R 50/50

RATTER

140*76/TR45*TR45

115

T/R 50/50

RAYON

74*68/R30*R30

120-150

100% Visco

COFINA

78*54/CM50*CM50

115-145

100% Cotton

COFINA

100*90/CM50*CM50

115-145

100% Cotton

VSC

110*70/CM40*CM40

115-150

100% Cotton

VSC MĐC

140*72/CM40*CM40

150

100% Cotton

TWILL 2/1

140*80/CM40*CM40 

150

 100% Cotton

BATIS

74*68/CD30*CD30 

150

 100% Cotton

CALICOT

70*60/CD20*CD30 

150

 100% Cotton

SUITING

65*60/CD20*CD20 

150

 100% Cotton

GABARDIN

116*58/CD20*CD20 

150

 100% Cotton

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com