banner
Ngày: 23/06/2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 19/6/2020 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu Thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Đến dự đại hội có ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; ông Nguyễn Văn Miêng- Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty; các ông, bà trong HĐQT, Cơ quan điều hành, Ban kiểm soát Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên và 90 đại biểu đại diện cho 12.305.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của CQĐH; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được KPMG kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Báo cáo của Cơ quan điều hành nêu rõ, trong năm 2019, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, giá sợi lên xuống bất thường, xuất khẩu sợi giảm mạnh, cạnh tranh trên thị trường nội địa gay gắt, nên cho dù doanh thu của Tổng công ty đã tăng 10,65% so với năm 2018, nhưng vẫn chỉ đạt 71,95% kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định sẽ phấn đấu đạt mức doanh thu 1.750 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 5%. Mức lương bình quân khoảng 6,63 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, với tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung chưa chấm dứt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không lường trước hậu quả, nên HĐQT Tổng công ty đã định hướng: Tăng cường quản trị nhằm ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ, rủi ro trong quá trình SXKD. Tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực, kiểm soát chặt chẽ từng khoản mục chi phí, định mức tiêu hao, tăng cường công tác tiết kiệm. Tận dụng các chính sách hỗ trợ, miễn giảm của nhà nước về thuế, điện, lãi suất, bảo hiểm… đối với Doanh nghiệp và người lao động. Điều hành SX linh hoạt, tập trung kết nối tối đa các lĩnh vực trong chuỗi sản phẩm Sợi-Dệt-Nhuộm, tiến tới chuỗi Sợi-Dệt-Nhuộm-May.

Ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã nhấn mạnh 2 yếu tố mà Tổng công ty CP Dệt May Nam Định cần lưu ý: đó là Thay đổi trong môi trường bên ngoài: Cuộc chiến thương mại, xung đột giữa xu thế toàn cầu hóa và bảo hộ; Xu hướng SX xanh-sạch; Tình trạng thiếu lao động; Xu thế phát triển công nghệ theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thay đổi trong môi trường bên trong: kể từ khi Tổng công ty CP Dệt May Nam Định cổ phần hóa từ 2008, đến nay có nhiều bước phát triển quan trọng, song cần mạnh dạn đổi mới hơn nữa.

Ông Phạm Văn Tân cũng đề ra 3 chiến lược mà Tổng công ty cần xem xét để vượt qua khó khăn, đó là: Đổi mới sáng tạo trong điều hành quản lý, số hóa nền tảng điều hành, tăng tốc độ xử lý thông tin, tạo động lực làm việc mới trong đội ngũ; Sáng tạo đổi mới trong mô hình kinh doanh, hợp tác tài chính; Tái cấu trúc, tập trung nguồn lực đủ lớn vào điểm lợi thế của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Đại hội đã bầu ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam vào Hội đồng quản trị Tổng công ty, bà Đặng Thanh Huyền vào Ban kiểm soát. Như vậy, Hội đồng quản trị mới gồm các thành viên: ông Phạm Văn Tân, ông Nguyễn Văn Miêng, ông Nguyễn Xuân Vũ, bà Nguyễn Thị Khánh và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ngay trong Đại hội, HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả, ông Phạm Văn Tân được bầu là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Ông Nguyễn Văn Miêng-Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã thành công tốt đẹp. Năm 2020 Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong nhưng với sự quyết tâm cao, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn và các cổ đông Tổng công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com