banner
Ngày: 23/04/2019

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 20/4/2019 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu Thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Đến dự đại hội có bà Phạm Nguyên Hạnh-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; ông Nguyễn Văn Miêng- Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty; các ông, bà trong HĐQT, Cơ quan điều hành, Ban kiểm soát Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên và 92 đại biểu đại diện cho 11.661.980 cổ phần, bằng 85,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của CQĐH; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được KPMG kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.

Kết quả SXKD năm 2018 đã đạt được kết quả như sau: giá trị SXCN theo giá thực tế đạt 913 tỷ đồng, bằng 125,4% so với năm 2017. Tổng doanh thu (không VAT) đạt 1.040 tỷ đồng, bằng 123,25% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng, bằng 41,44% so với năm 2017.

Bà Phạm Nguyên Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Nguyên Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và cơ quan điều hành của Tổng công ty đã đạt được trong năm 2018, mặc dù các kết quả SXKD, chỉ tiêu lợi nhuận, mức chia cổ tức chưa đạt so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Bà Phạm Nguyên Hạnh cũng đã phân tích những nguyên nhân vì sao các kế hoạch chưa đạt và đưa ra các giải pháp cho năm 2019 đối với Tổng công ty. Nhấn mạnh năm 2019 thị trường chưa thật sự khởi sắc, bà Phạm Nguyên Hạnh cho biết, cần sự cảm thông, chia sẻ của các cổ đông, đồng thời chỉ đạo HĐQT, Cơ quan điều hành cần có nhiều hơn nữa những biện pháp thay đổi căn cơ, tích cực để giúp Tổng công ty phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Miêng-Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc phát biểu tại đại hội

Thay mặt Cơ quan điều hành, các cổ đông là cán bộ công nhân viên người lao động Tổng công ty, ông Nguyễn Văn Miêng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và bà Phạm Nguyên Hạnh - Phó TGĐ Tập đoàn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, đầu tư bài bản để xứng đáng với quá trình 130 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đã quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau: Giá trị SXCN đạt 1.400 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức là 10%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã thành công tốt đẹp. Năm 2019 Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong nhưng với sự quyết tâm cao, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn và các cổ đông Tổng công ty.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com