banner
Ngày: 28/01/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2022-2025

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2021,TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2022-2025

Ngày 08/01/2022 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, số 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022 và xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Miêng - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Cơ quan điều hành, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các Phòng, ban Tổng công ty; đại diện Cơ quan Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đồng chí cán bộ chủ chốt các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Miêng - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đánh giá năm 2021 là một năm với rất nhiều khó khăn từ dịch bệnh, thị trường, lao động, chuỗi cung ứng, logicstic… nhưng cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; kiên định chiến lược phát triển, chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn nên toàn Tổng công ty đã hoàn thành vượt bậc kế hoạch SXKD, đặc biệt chỉ tiêu hiệu quả mang tính lịch sử. Qua đó, sản xuất ổn định và phát triển; thu nhập và đời sống của người lao động được nâng cao, với những kết quả đó có thể khẳng định Tổng công ty đã có một năm “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Miêng - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD toàn Tổng công ty năm 2021: Giá trị SXCN đạt 1.682,3 tỷ đồng bằng 120,2% kế hoạch năm, bằng 126,0% so với năm 2020, doanh thu đạt 1.946,8 tỷ đồng bằng 111,3% kế hoạch năm, bằng 116,6% so với năm 2020, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 990,5 tỷ đồng bằng 168,5% cùng kỳ, hiệu quả đạt 85 tỷ đồng.

Với các thành tích đã đạt được, Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty đã quyết định khen thưởng 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 110 chiến sỹ thi đua, 449 lao động tiên tiến và 42 tổ lao động tiên tiến. Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Nhà máy Sợi Tô Hiệu, Nhà máy Sợi Hoà Xá, Nhà máy Nhuộm, Nhà máy Động lực, Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Đời sống, Công ty CP Dệt, Công ty CP May 1, Công ty CP May 4, Công ty CP May 5, phòng Kinh doanh Thị trường và phòng Tài chính Kế toán.

Mặc dù đánh giá năm 2021 là một năm thành công, có sự tăng trưởng cao nhưng Hội nghị cũng thẳng thắn nhận định: ngoài sự nỗ lực và chuẩn bị nguồn lực từ các năm trước còn có được sự thuận lợi bởi một số yếu tố khách quan nên sự phát triển của Tổng công ty chưa thật sự bền vững, một số đơn vị SXKD tuy có hiệu quả nhưng còn thấp, chưa tương xứng với quy mô, điều kiện và lợi thế; Chưa quyết liệt, nhanh nhạy, linh hoạt.

Để SXKD toàn Tổng công ty phát triển bền vững, Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các năm tiếp theo là “Củng cố - Tích luỹ - Bứt phá”, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời phải bám sát kế hoạch, chiến lược phát triển, quyết liệt triển khai thực hiện và đẩy mạnh kết nối các lĩnh vực trong Tổng công ty, nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi sản phẩm Sợi - Dệt - Nhuộm tiến tới May.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022: Giá trị SXCN: 1.727 tỷ đồng, doanh thu: 1.982 tỷ đồng, hiệu quả: 85 tỷ đồng, với sản lượng sản phẩm sợi, may tăng trưởng từ 5-8%, sản lượng sản phẩm vải, khăn tăng trưởng 50%. Giai đoạn 2022-2025, ngoài việc củng cố sản xuất, Tổng công ty tiếp tục thực hiện dự án đầu tư di dời và đầu tư phát triển Tổng công ty tại KCN Hoà Xá.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com