banner
Ngày: 26/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I – DỆT NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 NHIỆM KỲ (2018-2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY I – DỆT NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 NHIỆM KỲ (2018-2022)

 

Ngày 20/5/2018 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu Thành phố Nam Định, Công ty cổ phần May I – Dệt Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhiệm kỳ (2018-2022). 

Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Miêng-Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Tổng công ty; bà Nguyễn Thị Khánh-Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty CP May I; các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát và 65 đại biểu đại diện cho 480.000 cổ phần (tỷ lệ 100%).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 nhiệm kỳ (2013-2017), phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018 nhiệm kỳ (2018-2022); báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP May I nhiệm kỳ (2018-2022).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017: tổng doanh thu đạt 80,055 tỷ đồng = 106%KH = 109.3% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 1,283 tỷ đồng = 55.06% KH = 75.07% cùng kỳ, cổ tức 18%. Tổng số lao động 855 người=100.58% KH=106.87% cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Miêng đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng rất lớn của HĐQT, Cơ quan điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty CP May I trong năm 2017 và nhiệm kỳ (2013-2017). Trong điều kiện thị trường ngành may gặp rất nhiều khó khăn, các yếu tố đầu vào tăng cao (điện, lương, bảo hiểm) và cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp FDI; Công ty CP May I đã tạo ra được một bước bứt phá, vượt qua giai đoạn khó khăn, mạnh dạn đầu tư mới và bổ sung thiết bị chuyên dùng, quy hoạch nhà xưởng. Lãnh đạo Tổng công ty đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty CP May I nhiệm kỳ (2018-2022) sẽ có những định hướng rõ ràng, phù hợp, đảm bảo công việc có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra, đến năm 2022, cùng với Tổng công ty định hướng chiến lực để xây dựng Công ty CP May I là nơi đào tạo và định hướng cho cả ngành May của Tổng công ty phát triển.

Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May I phát biểu tại đại hội

Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên người lao động toàn Công ty, bà Nguyễn Thị Khánh-Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định. Trong nhiệm kỳ (2013-2017), đã hoàn thành dự án quy hoạch tổng thể trụ sở Công ty CP May I; xây dựng thương hiệu May I một cách rõ nét và bền vững hơn.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty CP May I nhiệm kỳ (2018-2022) gồm bà Nguyễn Thị Khánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, ông Trần Duy Thao-UVHĐQT, bà Lê Thị Thu Thủy-UVHĐQT. Về Ban kiểm soát Công ty CP May I nhiệm kỳ (2018-2022) gồm ông Trần Nguyên Lý-Trưởng BKS, ông Phạm Minh Tuấn-Ủy viên, ông Nguyễn Minh Tuấn-Ủy viên.

Ông Nguyễn Văn Miêng- Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP May I nhiệm kỳ (2018-2022)

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí 100% với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May I - Dệt Nam Định đã thành công tốt đẹp. Giai đoạn 2018-2022,Công ty CP May I xác định sẽ có rất nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu sản xuất và kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty CP Dệt May Nam Định và các cổ đông.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com