banner

Tin tức - Sự kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI-DỆT NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGÀY 28/4/2016, TẠI NAM ĐỊNH, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI-DỆT NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD 2015, NHIỆM VỤ 2016, BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN CỔ TỨC, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT, BKS, BẦU HĐQT, BKS MỚI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26/4/2016, tại Nam Định, Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định (VINATEX NAMDINH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Khai mạc Hội thi thợ giỏi lần thứ V năm 2015

Nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của công nhân ngành Sợi, Dệt, May trong Tập đoàn, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng lần thứ 12, hướng tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9, ngày 27/6/2015, Tập đoàn Dệt May Việt Nam cùng với cùng Công đoàn Dệt May Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thị thợ giỏi lần thứ V năm 2015, tại Tổng Công ty May 10 - CTCP.

Trang 2/2 - Tổng số 29 bài viết 1 2 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com