banner
Ngày: 28/04/2017

CÔNG TY CP MAY 5-DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP MAY 5-DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 27/4/2017 tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty số 43 Tô Hiệu, Thành phố Nam Định Công ty CP May 5-Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, bà Nguyễn Thị Khánh-GĐĐH Tổng công ty, các ông, bà trong HĐQT, BĐH, Ban kiểm soát Công ty CP May5; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và 32 đại biểu cổ đông tham dự, sở hữu 550.000 cổ phần (tỷ lệ 100%).

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2012-2016; báo cáo quyết toán tài chính năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016; báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016;  kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2021...

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc TCT-Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và người lao động Công ty CP May 5 năm 2016 và giai đoạn 2012-2016. Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, sự cạnh tranh quyết liệt về đề lao động, Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Công ty CP May 5 đã kịp thời có định hướng và giải pháp tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất, xây dựng mặt hàng chiến lược để tối đa hóa hiệu quả nhà xưởng, máy móc thiết bị, con người, xây dựng nền tảng để Công ty CP May 5 tiếp tục phát triển.

Năm 2016, doanh thu đạt 28,9 tỷ đồng, đạt 125% cùng kỳ, cổ tức 8%, thu nhập của người lao động năm 2016 là 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Mặc dù rất nỗ lực, nhưng để có thể cạnh tranh và phát triển, Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh Công ty CP May 5 phải tiếp tục triển khai các bước để thực hiện đánh giá, hoàn thiện dần hạ tầng cơ sở sản xuất, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng công ty sẽ luôn quan tâm đồng hành cùng giúp Công ty CP May 5 ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Khánh-GĐĐH TCty-Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị mới gồm bà Nguyễn Thị Khánh-GĐĐH TCty-Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Hải Nam-Ủy viên HĐQT, ông Trần Duyên Chiến-Ủy viên HĐQT. Về Ban kiểm soát gồm bà Bùi Thị Khánh Tri-Trưởng ban, bà Đinh Thị Thu Hường-Ủy viên, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga-Ủy viên.

Ông Hoàng Hải Nam-Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty CP May 5 phát biểu tại đại hội

Thay mặt Công ty CP May 5, ông Hoàng Hải Nam đã cám ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các ý kiến đóng góp của cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP May 5 sẽ triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Tổng công ty, hoàn thành chương trình đánh giá, quy hoạch mặt hàng chiến lược, khai thác tối đa hiệu quả thế mạnh đơn vị đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng công ty tặng hoa và chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP May 5 nhiệm kỳ 2017-2021

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com