banner
Ngày: 28/04/2017

CÔNG TY CP SỢI THANH CHÂU-DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP SỢI THANH CHÂU-DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 26/4/2017 tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty số 43 Tô Hiệu, Thành phố Nam Định Công ty CP Sợi Thanh Châu-Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, các ông bà trong Cơ quan điều hành Tổng công ty; HĐQT, BĐH, Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Thanh Châu; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và 49 đại biểu cổ đông tham dự, sở hữu 498.100 cổ phần (tỷ lệ 99,62%).

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2012-2016; báo cáo quyết toán tài chính năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016; báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016;  kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2021...

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và người lao động Công ty CP Sợi Thanh Châu năm 2016 và giai đoạn 2012-2016. Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, giá cả nguyên liệu đầu vào không ổn định, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty CP Sợi Thanh Châu nỗ lực phấn đấu giữ ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, duy trì cổ tức.

Năm 2016, doanh thu đạt 28,6 tỷ đồng, cổ tức 5%, thu nhập của người lao động năm 2016 là 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh Công ty CP Sợi Thanh Châu cần tăng cường quản trị sản xuất, tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường gia công xuất khẩu và nội địa để khai thác tối đa công suất nhà xưởng, máy móc thiết bị mới đầu tư, có định hướng khai thác phát huy thế mạnh đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021. Tổng công ty cam kết hỗ trợ tối đa,  giúp Công ty CP Sợi Thanh Châu ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng-GĐĐH Tcty-Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị mới gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng-GĐĐH TCty-Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Xuân-Ủy viên HĐQT, ông Phạm Hải Tuyến-Ủy viên HĐQT. Về Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Việt Cường-Trưởng ban, ông Trần Tuấn Thành-Ủy viên, bà  Đinh Thị Thu Hường-Ủy viên.

Ông Bùi Xuân Quyết-Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty CP Sợi Thanh Châu phát biểu tại đại hội

Thay mặt Công ty CP Sợi Thanh Châu, ông Bùi Xuân Quyết đã cám ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các ý kiến đóng góp của cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP Sợi Thanh Châu sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, những điểm còn tồn tại, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng công ty tặng hoa và chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sợi Thanh Châu nhiệm kỳ 2017-2021

 
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com