banner
Ngày: 22/04/2017

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 22/4/2017 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu Thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đến dự đại hội có ông Phạm Duy Hạnh-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty; các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên và 103 đại biểu đại điện cho 12.082.170 cổ phần.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD của CQĐH và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; báo cáo tài chính năm 2016 đã được KPMG kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm năm 2016, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017, đổi tên viết tắt của Tổng công ty thành NATEXCO...

Ông Nguyễn Đức Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đức Khiêm đánh giá năm 2016 là năm đặc biệt khó khăn của ngành dệt may trong 10 năm trở lại đây, Tổng công ty vừa thực hiện ổn định sản xuất kinh doanh vừa đầu tư di dời ra khu công nghiệp Hòa Xá. Nhưng với sự quyết liệt trong điều hành cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty nên năm 2016 đã đạt được kết quả như sau: doanh thu 1.318 tỷ đồng (=117% năm 2015), lợi nhuận trước thuế đạt 40,53 tỷ đồng (=178% năm 2015), thu nhập bình quân đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, tuy còn nhiều khó khăn, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định vẫn phải tập trung đầu tư phát triển sản xuất, cần phải khai thác triệt để, tối đa hóa hiệu quả các dự án đầu tư mới, đảm bảo hiệu suất thiết bị cao nhất, giá thành giảm để cạnh tranh và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc phát biểu tại đại hội

Thay mặt Cơ quan điều hành, các cổ đông là cán bộ công nhân viên người lao động Tổng công ty, ông Nguyễn Văn Miêng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó TGĐ Tập đoàn-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, khẳng định quyết tâm giữ vững truyền thống công nhân Dệt Nam Định, không ngừng vươn lên đưa Tổng công ty CP Dệt May Nam Định trở thành đơn vị hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã thành công tốt đẹp. Năm 2017 Tổng công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh và đầu tư nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn và các cổ đông.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com