banner
Ngày: 17/04/2017

CÔNG TY CP DỆT-DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP DỆT-DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Description: DSC_3786.JPG

Ngày 15/4/2017 tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty số 43 Tô Hiệu, Thành phố Nam Định Công ty CP Dệt-Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, ông Nguyễn Xuân Vũ-Phó TGĐ Tcty-Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty CP Dệt, các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và 47 đại biểu đại diện cho 94 cổ đông.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2012-2016; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021; báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021; bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021...

Description: DSC_3803.JPG

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và người lao động Công ty CP Dệt năm 2016 và giai đoạn 2012-2016. Trong điều kiện khó khăn của thị trường tiêu thụ chậm, điều kiện sản xuất hạn chế,  Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Công ty CP Dệt là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm, không ngừng học hỏi, luôn có các giải pháp để đưa Công ty vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá đội ngũ cán bộ công nhân người lao động có trình độ tay nghề cao, luôn giữ vững truyền thống công nhân Dệt Nam Định không ngại khó khăn vất vả, nghiêm túc thực hiện mọi chủ trưởng của lãnh đạo đề ra, góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển Công ty.

Năm 2016, Công ty CP Dệt đã có bước đột phá khi di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị và hoạt động SXKD sang xưởng Sợi 2. Quá trình di chuyển từ ngày 07/5/2016 đến 30/9/2016, Công ty đã hoàn thiện đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Năm 2016, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 322,2 tỷ đồng, cổ tức 7%, đạt 140% so với năm 2015, thu nhập của người lao động năm 2016 là 5,4 triệu đồng/người/tháng đạt 118% so vói năm 2016.

Mặc dù rất nỗ lực, nhưng để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp dệt trong ngành và phát triển, Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh Công ty CP Dệt cần đặc biệt tập trung xây dựng thương hiệu, quyết liệt trong điều hành sản xuất để phát huy tối đa hóa thế mạnh đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng công ty sẽ luôn quan tâm đồng hành cùng giúp Công ty CP Dệt ngày càng phát triển.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị mới gồm ông Nguyễn Xuân Vũ-Chủ tịch HĐQT-Giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Khánh-Ủy viên HĐQT, bà Bùi Minh Hạnh-Ủy viên HĐQT, bà Đỗ Thị Thơ-Ủy viên HĐQT. Về Ban kiểm soát gồm bà Nguyễn Thị Hạnh-Trưởng ban, ông Trần Tuấn Thành-Ủy viên, bà Phạm Thị Ngọc Lan-Ủy viên.

Description: DSC_3764.JPG

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty CP Dệt phát biểu tại đại hội

Thay mặt Công ty CP Dệt-Dệt May Nam Định, ông Nguyễn Xuân Vũ đã cám ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các ý kiến đóng góp của cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, những điểm còn tồn tại, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông.

Description: DSC_3832.JPG

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng công ty tặng hoa và chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Dệt nhiệm kỳ 2017-2021

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com