banner
Ngày: 23/04/2018

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018-NHIỆM KỲ III (2018-2022)

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018-NHIỆM KỲ III (2018-2022)

 

Ngày 21/4/2018 tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu Thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018-Nhiệm kỳ III (2018-2022). 

Dự đại hội có ông Lê Tiến Trường-UVHĐQT-Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN-nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Nguyễn Văn Miêng-UVHĐQT-Tổng Giám đốc Tổng công ty; các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên và 100 đại biểu đại điện cho 12.459.240 cổ phần (tỷ lệ 91,6%).

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD của CQĐH và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ II (2013-2017); báo cáo tài chính năm 2017đã được KPMG kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm năm 2017, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2018-2022) và công bố kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.040 tỷ đồng = 101%KH = 110% cùng kỳ, tổng doanh thu đạt 1.473 tỷ đồng = 105%KH = 112% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 55,12 tỷ đồng = 275%KH = 299% cùng kỳ, cổ tức 6%.

Ông Lê Tiến Trường-Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Tiến Trường đã đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Cơ quan điều hành và toàn bộ cán bộ công nhân viên Tổng công ty trong năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2017). Trong điều kiện thị trường dệt may gặp rất nhiều khó khăn,nguyên nhiên vật liệu biến động mạnh (đặc biệt là giá bông xơ làm giá sợi giảm mạnh), các yếu tố đầu vào tăng cao (điện, lương, bảo hiểm) và cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp FDI; Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã từng bước vươn lên, vượt qua giai đoạn khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước thực hiện chiến lược xây dựng chuỗi sản xuất sợi-dệt-nhuộm-may. Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam đặt trọn niềm tin vào đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định nhiệm kỳ III sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, đến năm 2022, xây dựng Tổng công ty CP Dệt May Nam Định trở thành đơn vị sản xuất vững mạnh của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Đức Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Vinatex –nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó Tổng giám đốc Tập đoàn DMVN -nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chia sẻ giai đoạn 2015-2017, Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Tổng công ty nhận được sự tin tưởng của cổ đông, đã quyết tâm thực hiện chiến lược tái cấu trúc, sắp xếp lại sản xuất và đầu tư phát triển, thành công đưa Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, xây dựng nền móng để bứt phá mạnh hơn trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên người lao động toàn Tổng công ty, ông Nguyễn Văn Miêng-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo củaông Lê Tiến Trường-UVHĐQT-Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam và ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó TGĐ Tập đoàn-nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty. Tổng công ty đang từng bước thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại các ngành nghề hoạt động, bộ máy quản lý tổ chức điều hành sản xuất, cân đối ổn định nguồn tài chính cho sản xuất và đầu tư, hàng tồn kho và công nợ phải thu giảm, từng bước đầu tư chiều sâu phát triển sản xuất. Năm 2017, đã hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại Khu công nghiệp Hòa Xá; xây dựng mô hình chuỗi sản xuất tập trung, tinh gọn, hiệu quả. Lãnh đạo Tổng công ty khẳng địnhquyết tâm,tận tâm, tận lực, trách nhiệm giữ vững truyền thống lịch sử Dệt Nam Định, không ngừng vươn lên đưa Tổng công ty CP Dệt May Nam Định trở thành đơn vị hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm ông Nguyễn Văn Miêng-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, ông Tạ Minh Tấn-Trưởng ban đầu tư Tập đoàn DMVN-UVHĐQT, Nguyễn Xuân Vũ-UVHĐQT-Phó TGĐ, ông Nguyễn Mạnh Hùng-UVHĐQT-GĐĐH, bà Nguyễn Thị Khánh-UVHĐQT-GĐĐH. Về Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm ông Đoàn Văn Dũng-Trưởng BKS, bà Phạm Thị Vân Hà-Ủy viên, bà Đỗ Thị Thơ-Ủy viên.

Ông Nguyễn Đức Khiêm-Phó Tổng giám đốc Vinatex-nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí 100% với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã thành công tốt đẹp. Giai đoạn 2018-2022,Tổng công ty xác định sẽ có rất nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh và đầu tư nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cổ đông.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com