banner

Quan hệ cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị

V/v: Giảm vốn điều lệ và giao đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

Công văn số 7139/UBCK-GSĐC

V/v: Gia hạn thời hạn công bố BCTC của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Chuyển đổi Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định thành Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

Quyết định số 63/QĐ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Bán hết vốn cổ phần của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty CP Sợi Thanh Châu - Dệt May Nam Định

Quyết định số 56/QĐ-HĐQT-DMNĐ

V/v: Bán cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP May 5 - Dệt May Nam Định

Thông báo

V/v: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

Quyết định

V/v: Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trang 14/21 - Tổng số 306 bài viết First Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com