banner

Thông báo số 11/CV-DMNĐ

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2021

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com