banner

Quan hệ cổ đông

Biên bản hóp HĐQT và Nghị quyết HĐQT

V/v: Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông: Đầu tư Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại KCN Hòa Xá

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT

V/v: Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông Nhận vốn Nhà nước, tăng vốn điều lệ

Thông báo

V/v: Lấy ý kiến cổ đông về việc Đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Xá 3,12 vạn cọc tại KCN Hòa Xá

Mẫu phiếu biểu quyết trong mục download đính kèm.

Thông báo

V/v: Lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

Mẫu phiếu biểu quyết trong mục download đính kèm.

Thông báo

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến

Trang 20/22 - Tổng số 323 bài viết First Prev 17 18 19 20 21 22 Next Last
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com