banner

Quyết định

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com