banner

Nghị quyết Hội đồng quản trị

V/v: Giảm tỷ lệ góp vốn cổ phần của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định tại Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com