banner

Báo cáo giải trình

V/v: Chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC tự lập và BCTC sau kiểm toán

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com