banner

Báo cáo

V/v: Giải trình cơ sở kết luận ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo soát xét năm 2020

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com