banner

Quyết định 4108/QĐ-UBND

V/v: Phê duyệt cấp phép đầu tư dự án "Di dời Công ty Dệt Nam Định"

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com