banner
Ngày: 26/07/2016

HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

 

Ngày 08/7/2016 tại Phòng họp Nhà A Tổng công ty CP Dệt May Nam Định số 43 Tô Hiệu - Thành phố Nam Định, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2016. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Cơ quan điều hành Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các Phòng ban chuyên môn Tổng Công ty, đại diện Cơ quan đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí trong Cơ quan điều hành, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị về những tồn tại vướng mắc và giải pháp trong lĩnh vực được giao phụ trách.

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng giám đốc Tổng Công ty chủ trì hội nghị và đánh giá  trong điều kiện thị trường nguyên liệu, lao động biến động phức tạp, các đơn vị đã hết sức nỗ lực vượt khó, đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2016: doanh thu đạt 646 tỷ đồng =51,2% kế hoạch = 113,3% cùng kỳ.

Hội nghị đã kết luận và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm về định hướng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức sản xuất của các đơn vị và việc triển khai tổ chức thực hiện được giao cụ thể cho cá nhân các đồng chí trong Cơ quan điều hành, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 698,3 tỷ đồng, doanh thu đạt 705 tỷ đồng, hiệu quả đạt kế hoạch Tập đoàn giao.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com