banner
Ngày: 29/08/2023

Giải trình cơ sở kết luận ngoại trừ của kiểm toán trên BC soát xet 6 tháng năm 2023

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com