banner

Công văn số 36/CV-DMNĐ

V/v: Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com