banner
Ngày: 29/04/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI-DỆT NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGÀY 28/4/2016, TẠI NAM ĐỊNH, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI-DỆT NAM ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD 2015, NHIỆM VỤ 2016, BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN CỔ TỨC, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT, BKS, BẦU HĐQT, BKS MỚI

Ngày 28/4/2016 tại Hội trường Văn phòng số 6 Song Hào-Thành phố Nam Định Công ty CP Dịch vụ thương mại-Dệt Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Chủ tịch HĐQT Công ty CP DVTM, ông Trần Tuấn Thành-Giám đốc Công ty CP DVTM, các ông, bà trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và gần 45 đại biểu đại diện cho 52 cổ đông.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020; báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020...

Ông Nguyễn Văn Miêng-Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Miêng đã đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và người lao động Công ty CP DVTM năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ cổ tức hàng năm là 10%, thu nhập của người lao động tăng 10-%15% hàng năm; tuy nhiên các lĩnh vực kinh doanh chưa khai thác được hết thế mạnh đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thương mại vận tải và cho thuê văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, bến bãi…. Năm 2015, Công ty đạt doanh thu 12,9 tỷ đồng, cổ tức đạt 10%, thu nhập bình quân đạt 3,4 triệu đồng/người/tháng. Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh Công ty CP DVTM cần phải quyết tâm triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cơ cấu, đầu tư trọng tâm khai thác lĩnh vực kinh doanh thế mạnh, tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020, Tổng công ty sẽ luôn quan tâm đồng hành cùng để giúp Công ty CP DVTM ngày càng phát triển.

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP DVTM- Dệt Nam Định phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị mới gồm ông Vũ Ngọc Tuấn-Chủ tịch HĐQT, ông Trần Tuấn Thành-Ủy viên HĐQT-Giám đốc, ông Trần Đăng Khoa-Ủy viên HĐQT. Về Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Việt Cường-Trưởng BKS, bà Trần Thị Minh Hà-Ủy viên, ông Tô Minh Tiến-Ủy viên.

Ông Trần Tuấn Thành-Ủy viên HĐQT-Giám đốc phát biểu tại đại hội

Thay mặt Công ty CP Dịch vụ thương mại-Dệt Nam Định, ông Trần Tuấn Thành đã cám ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các ý kiến đóng góp của cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ thương mại sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, những điểm còn tồn tại, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com