banner
Ngày: 31/08/2022

Công bố thông tin

V/v: Thay đổi nhân sự Tổng công ty: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Dũng - 0945605026 Skype +84945605026
(0228) 3849 586 - 3849 542 (+84)945605026
natexco.nd@gmail.com / truongtuandungkt@gmail.com